עבודה במשך 7 ימים בשבוע – דע את זכויותיך

המעסיק ביקש מכם לעבוד בשבת? הבוסית מתקשרת אליכם בערב שישי? עובדים במשמרות ומועסקים בשבת? מגיע לכם יותר. כל הפרטים בכתבה הבאה:

 

אף על פי שחוק העבודה והמנוחה קובע כי לכל עובד ועובדת מגיעות 36 שעות חופשה רצופות, שיינתנו לו בין הימים שישי לראשון – בפועל, לחוק זה יש יוצאים מן הכלל רבים, כאשר חלק מקבלים היתר ממשרד העבודה, וחלקם פשוט מתעלמים מזכויות העובדים.

אלא שלא החוק הוא המפלה את העובדים, אלא המעסיקים. כל עורך דין עבודה יודע כי החוק קובע סוגי פיצויים שונים לכול פגיעה בזכות העובד, בהתאם לסוג הפגיעה עבורה קיבל המעסיק היתר. עובדים רבים לא מודעים לזכויותיהם ואף לעיתים כלל לא מודעים להפרת הזכויות של מעסיקיהם. בדיוק בשביל זה ריכזנו עבורכם את כלל הזכויות המגיעות למועסקים העובדים שבעה ימים בשבוע.

 

יום המנוחה

על פי חוק העבודה והמנוחה, כל עובד זכאי לזמן מנוחה שבועי הכולל את יום המנוחה הנהוג על פי דתו (שבת עבור יהודים, שישי עבור מוסלמים וראשון לנוצרים), והמעסיק לא יכול לתת יום מנוחה שאינו אחד משלושת הימים שהוזכרו. העסקה של עובד על חשבון מנוחתו מצריכה אישור קבוע או זמני ממשרד העבודה, ומחייבת גם פיצוי לעובד, כך שחישוב שכרו יתבסס על 150% משכרו ביום חול. היה והעובד ממשיך לעבוד שעות נוספות ביום מנוחתו, הפיצוי אף גדל ל-175% בשעתיים הראשונות לשעות הנוספות, ולאחר מכן 200% מהשכר, עבור כל שעה נוספת.

 

היתר העסקה ביום המנוחה השבועי

כפי שנאמר, קיימים מספר ענפים במשק בהם ניתנים היתרים להעסקת עובדים על חשבון יום מנוחתם השבועי. ענפים הנכללים תחת היתרים אלו, הם, בין היתר – עובדי סיעוד, עובדים בענפי ספורט, מלצרים ועובדים בעולמות אירועים ועוד. במקומות עבודה בהם ניתן היתר להעסקה על חשבון יום המנוחה, קיימת גם חובה להשלים את שעות המנוחה של העובד, כך שיקבל סה"כ שלושים ושש שעות מנוחה שבועיות, כאשר רובן צריכות להתקבל ביום המנוחה של העובד. כך, עובדים המועסקים בענפים אלו ולא מקבלים ימי מנוחה בהתאם, יכולים לדרוש מהמעסיק השלמה לזמן המנוחה שנקבע עבורם, לפי החוק.

 

סירוב עבודה ביום המנוחה

עובד יכול לסרב לעבוד ביום מנוחתו – בהתאם לסיבה הולמת שיציג למעסיק. יתרה מכך, למעסיק אף אסור, על פי חוק, לדחות קבלתו של עובד בשל סירובו לעבוד ביום העבודה. אולם, ישנם ענפי שוק המוחרגים גם מחוק זה, כמו למשל ענפים העוסקים בביטחון לאומי, מלונאות, חשמל ותשתיות ועוד.

בשיחה פשוטה עם המעסיק ניתן לבדוק את הזכויות המגיעות לכם במקום עבודתכם, ולבדוק האם הן עולות בקנה אחד עם חוק העבודה והמנוחה. היה ולדעתכם המעסיק פוגע בזכויותיכם בצורה לא הוגנת, תוכלו להגיש תלונה בבית הדין לעבודה, בהתבסס על החוק.

אולי תאהבו גם את