Search

מה זה קופת גמל להשקעה ולמי זה מתאים

קופות הגמל נחשבו עד לפני כשני עשורים לאפיק איכותי להשקעה. קופות הגמל הניבו בדרך כלל תשואות נאות, והיה ניתן למשוך אותן לאחר 15 שנים, ללא קשר לגילו של החוסך. כאשר הפכו קופות הגמל לאמצעי חיסכון פנסיוני שאפשרות המשיכה שלו הוגבלה, הן הפכו לבלתי אטרקטיביות בעליל. אבל השנת 2008 נפל דבר, ששינה לחלוטין את התייחסות לקופות הגמל. באותה שנה הוחלט להפוך את הקופות כאמור לאמצעי חיסכון איכותי, שניהול נכון שלו עשוי להוסיף סכומים משמעותיים לקצבת הפנסיה של החוסכים. מהי בעצם קופת גמל להשקעה? למי מתאימה האפשרות הזאת לחיסכון? כדאי לקרוא – כל התשובות בהמשך המאמר.

 

קופת גמל והשקעה איכותית לעתיד

קופות גמל להשקעה הן מכשיר פיננסי, שהחל משנת 2008 הסכומים המושקעים בהן נמצאים בעלייה. אחת הסיבות לכך היא שהממונים על הנושא לקחו את כל היתרונות המזומנים בקופות הגמל המסורתיות, והחילו אותן על הקופות החדשות. זאת, בתוספת הקלה משמעותית – האפשרות למשוך את הסכום שהצטבר בקופת הגמל בסכום אחד, או בצורת קצבה. מי שמעוניין להשקיע כספים בקופת גמל, יכול לעשות זאת בצורה של הפקדה חודשית לאורך תקופה ארוכה, או באמצעות השקעה חד פעמית של סכום כסף גדול. זאת, תוך בחירת אפיק ההשקעה המועדף עליו.

את סכומי הכסף שהצטברו בקרן ניתן למשוך בכל עת, תוך תשלום מס מרבי של עשרים וחמישה אחוזים על הרווחים שהצטברו בחיסכון. עם זאת, חוסך שהגיע לגיל 60, יכול למשוך את הכספים שהצטברו בתוכנית החיסכון בשתי צורות: האחת – באמצעות קצבה חודשית, שגם היא וגם הרווחים שהיא מגלמת יהיו פטורים ממס לחלוטין. לחילופין, ניתן למשוך את כל הסכום המצטבר בשלמותו, תוך תשלום מופחת של 15 אחוזים על הרווחים שהצטברו.

 

 

איש עם גרף עולה

 

 

למי מתאימה קופת גמל להשקעה ומה היתרונות שלה

למעשה, אפשר לומר כי קופת גמל להשקעה מתאימה לכל אדם המעוניין לחסוך כסף לעתיק באפיק רווחי ומשתלם. אם לחוסך אין קרן פנסיה, הרי שקופת הגמל תהווה תחליף הולם לקרן הזאת. אם יש לו קרן פנסיה, קופת גמל להשקעה יכולה לייצר עבורו הכנסה חודשית נוספת, שיכולה להגדיל באופן משמעותי את הפנסיה החודשית שלו. היתרון הגדול ביותר של קופת גמל כזאת, טמון בעובדה שהיא מאפשרת למי שיש ברשותו סכומי כסף גדולים המושקעים באפיקי השקעה בלתי משתלמים בעליל, להפוך אותם להשקעה מניבה. מרגע שסכומי הכסף כאמור הועברו לקופות הגמל,  הם יתחילו להניס תשואה גבוהה יחסית, בהתאם לתשואות הכלליות של קופת הגמל לתקופה נתונה. בתנאים של אינפלציה נמוכה וריבית אפסית, אין ספק שמדובר ביתרון עצום. העובדה שגם משקיעים צעירים יכולים למשוך את ההשקעה בכל עת, תורמת בהחלט לאטרקטיביות של ההשקעה. משקיעים בקופות גמל שהם אחרי גיל שישים, נינים מהטבה נוספת, אם וכאשר יחליטו למשוך את סכום ההשקעה במלואו. כל האמור לעיל, הפך את קופות הגמל לשקעה למסלול חיסכון, שהאטרקטיביות שלו משפתרת ככל שהחוסכים מבוגרים יותר.

אולי תאהבו גם את